CYPRUS

The Mint Boutique : Chrysanthou Mylona, 16 Limassol 3030, +357 25104227

Mnasiadou 11, Nicosia 1065, +357 22681040

Alion Beach Hotel, Agia Napa 5343, +357 23722900

Armyra Beach Boutique, 16 Potaras Avenue, Paralim Famagusta, +357 23833140